Program Moje Ciepło

 

Wprowadzenie

 

Program Moje Ciepło

Ogólnokrajowe dotacje dla domów jednorodzinnych na montaż pomp ciepła w nowych domach.

Podstawowym założeniem programu jest montaż 57 tys. pomp ciepła w domach jednorodzinnych.

Wnioski do programu będzie można składać do końca 2026 roku.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021r.

O programie

 

Kto może skorzystać?

Właściciel lub współwłaściciel (osoba fizyczna) nowego domu jednorodzinnego, który widnieje w pozwoleniu na budowę.

 

Nowy budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu programu Moje Ciepło to taki gdzie:

 • Nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

 • Złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

 

Rodzaje dofinansowanych pomp ciepła

 • powietrze/powietrze (w systemie centralnym) o klasie A+

 •  powietrze/woda o klasie A++ dla 55°C zasilenia

 •  grunt/woda o klasie A++ dla 55°C zasilenia

(Efektywności podawane dla klimatu umiarkowanego)

 

Warunki uzyskania dotacji

 • Zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35 st. C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe).

 • Wskaźnik EP w charakterystyce energetycznej budynku ≤ 55 kWh / (m2 x rok)

 • Dom, w którym powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej nie przekracza 20% powierzchni całkowitej budynku

 • W domu nie ma i nie będzie zainstalowanego w okresie trwałości (5 lat od wypłaty) kotła na paliwo stałe

 

Kominki rekreacyjne, a dofinansowanie

Kominki wykorzystywane do celów rekreacyjnych nie muszą być likwidowane.

 

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Pompa ciepła – koszty kwalifikowane

 • Zakup pompy ciepła wraz z montażem,

 • Zbiornik C.W.U. z osprzętem, zbiornik akumulacyjny, zbiornik buforowy,

 • Wykonanie odwiertów,

 • Wykonanie dokumentacji (maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych):

            ○ projektowanej charakterystyki energetycznej budynku (brak odbioru budynku),

           ○ świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (dom odebrany),

           ○  branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej niezbędnej dokumentacji geologicznej dla gruntowej pompy ciepła

 

Poprawnie wystawiona faktura

Tytuł faktury:

„Wykonanie instalacji pompy ciepła (rodzaj pompy, producent X, model Y, moc Z) o klasie A++ dla 55°C zasilenia”

 

Przykład:

Wykonanie instalacji pompy ciepła powietrze/woda, NIBE, AMS10-6 + BA-SVM10-200/6, 5 kW, o klasie A++ dla 55°C zasilenia”

 

etykieta energetyczna moje ciepło

Niezbędna dokumentacja dla klienta

Poprawnie wystawiona faktura lub równoważny dokument księgowy

 • Nazwisko wnioskodawcy

 • Adres zamieszkania oraz inwestycji (jeżeli jest inny)

 

Potwierdzenie zapłaty

 • Oświadczenie o przyjęciu płatności z numerem faktury, datą i przyjętą kwotą

 • Dokument KP

 

Dokumentacja techniczna:

 • Protokół odbioru robót wykonawcy;

 • Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy

 • Charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;

 • Dokumentacja geologiczna dla pompy gruntowej – jeśli dotyczy

 

Pozostała dokumentacja m.in:

 • Protokół pierwszego uruchomienia,

 • Karta gwarancyjna

 • Etykieta efektywności energetycznej i karta produktu;

 • Oświadczenie Współwłaściciela – jeśli dotyczy,  Wykonawcy, Wnioskodawcy

 • Skan Karty Dużej Rodziny – jeśli dotyczy

 

Ulga termomodernizacyjna

Tylko, jeżeli pompa ciepła była zainstalowana po odbiorze budowlanym!

 

ZAŁĄCZNIKI:

Protokół odbioru prac wykonawcy

 

Oświadczenia: 

O dokonaniu zapłaty

Współwłaściciela

Wykonawcy do faktury

Wnioskodawcy o nabywcy faktury