Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

 • Czyste Powietrze  – Ogólnokrajowe dotacje dla domów jednorodzinnych na wymianę starych pieców na ekologiczne źródło ciepła oraz termomodernizację budynku.

 • Podstawowym założeniem programu jest utylizacja 3 milionów kopciuchów w domach jednorodzinnych.

 • Wnioski do programu będzie można składać do końca 2027 roku. Rozpatrywane przez właściwe dla lokalizacji budynku WFOŚiGW

 

Kto może skorzystać?

 • Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego. W przypadku współwłaściciela niezbędna jest zgoda pozostałych współwłaścicieli.
 • Osoba fizyczna, której dochody za ostatni rozliczony rok podatkowy nie przekroczyły 135 000 złotych. Wliczają się tu wszystkie dochody, w tym dochody z pracy, z gospodarstwa rolnego czy z zagranicy.

 

 

Warunki uzyskania dotacji

 

Dom jednorodzinny – do 2 lokali mieszkalnych lub 1 lokal mieszkalny i 1 usługowy.

 – Podlegają dofinansowaniu

 • zwykły dom jednorodzinny, w tym dom z wydzielonymi dwoma lokalami mieszkalnymi;
 • bliźniak;
 • segment w szeregowcu.

– Nie podlegają:

 • wszystkie budynki o więcej niż 2 lokalach, w tym małe kamienice;
 • budynki gospodarcze, domki letniskowe

 

Istniejący (posiadający odbiór)

– Podlegają dofinansowaniu:

 • dom z odbiorem budowlanym
 • dom wybudowany w czasach, gdy odbiór budowlany nie był wymagany

– Nie podlegają:

 • domy w budowie
 • domy ukończone, bez odbioru budowlanego

 

Przeznaczony na cele mieszkalne

– Podlegają dofinansowaniu:

 • dom wykorzystywany wyłącznie w celach mieszkalnych
 • dom, w którym powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku

 

Likwidacja starego kotła na paliwo stałe

– Źródła ciepła podlegające likwidacji:

 • kotły zasypowe (kopciuchy);
 • kotły na paliwo stałe o klasie niższej niż 5;
 • piece kaflowe i trzony kuchenne;
 • piece typu koza
 • kominki z płaszczem wodnym

 

Kominki – kiedy muszą zostać zlikwidowane?

Kominki wykorzystywane do celów rekreacyjnych nie muszą być likwidowane, jeżeli:
 • Nie nakazuje tego uchwała antysmogowa
 • Spełniają normę ecodesign
 • Nie posiadają systemu rozprowadzania ciepła – czyli są wykorzystywane jako punktowe źródło ciepła

 

Warunki uzyskania dotacji – podsumowanie

 • Dom jednorodzinny posiadający odbiór
 • Właścicieli lub współwłaściciel o dochodach poniżej 135.000 zł rocznie
 • Budynek wykorzystywany minimum w 70% na cele mieszkalne
 • Likwidacja starego źródła ciepła na paliwo stałe

 

Poziomy dofinansowania:

 • Próg podstawowy
 • Próg podwyższony
 • Próg najwyższy

 

Próg podstawowy dofinansowania

Do progu podstawowego kwalifikują się wnioskodawcy o dochodach poniżej 135000 zł za ostatni rozliczony rok podatkowy. Pod uwagę brane są wyłącznie dochody wnioskodawcy.

Poza dochodami z pracy oraz działalności gospodarczej wliczane są także dochody z gospodarstwa rolnego czy dochody zagraniczne, renty, emerytury itp.

Nie są dochodami świadczenia społeczne – np. 500 plus.

 

Próg podwyższony dofinansowania

Do progu podwyższonego kwalifikują się wnioskodawcy o średnich miesięcznych dochodach na jednego członka gospodarstwa domowego poniżej 1894 zł netto.

Dla gospodarstw jednoosobowych ta kwota wynosi 2651 zł netto. Pod uwagę brane są te same dochody co w progu podstawowym, z tą różnicą że zlicza się dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego. Wymagane jest zaświadczenie z gminy.

Limit przychodu: 40x minimalna – 120.400 zł

 

Próg najwyższy dofinansowania

Do progu podwyższonego kwalifikują się wnioskodawcy o średnich miesięcznych dochodach na jednego członka gospodarstwa domowego poniżej 1090 zł netto.

Dla gospodarstw jednoosobowych ta kwota wynosi 1526 zł netto. Pod uwagę brane są te same dochody co w progu podstawowym, z tą różnicą że zlicza się dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego. Wymagane jest zaświadczenie z gminy.

Limit przychodu: 20x minimalna – 60.200 zł

 

Kompleksowa termomodernizacja

Aby skorzystać z wyższej dotacji w ramach kompleksowej termomodernizacji należy wykonać audyt energetyczny.

Kompleksową termomodernizacją jest inwestycja w ramach której zapotrzebowanie na energię użytkową budynku zmniejsza się o 40% lub osiąga wartość roczną mniejszą lub równą 80 kWh/(m2).

Koszt audytu jest dofinansowany do kwoty 1.200 zł netto.

Kompleksowa termomodernizacja pozwala na uzyskanie od 25.000 zł do nawet 56.000 zł większej kwoty dotacji.

 

 

 

 

Maksymalna kwota dotacji (próg podstawowy)

Maksymalna kwota dotacji próg podstawowy

 

Maksymalna kwota dotacji (próg podwyższony)

Maksymalna kwota dotacji próg podwyższony

 

Maksymalna kwota dotacji (próg najwyższy)

Maksymalna kwota dotacji (próg najwyższy)

 

Dotacja dla pompy ciepła A++ (powietrze – woda)

dotacja czyste powietrze dla powietrznej pompy ciepła A++

Maksymalne koszty kwalifikowane: ok. 38 000 zł brutto (35 200 netto).

Dla kosztu równego lub wyższego niż 38 000 zł brutto – kwota dotacji będzie równa maksymalnym wartościom wskazanym powyżej.

 

Dotacja dla pompy ciepła A+ (powietrze – woda)

dotacja czyste powietrze dla powietrznej pompy ciepła

Maksymalne koszty kwalifikowane: ok. 34 000 zł brutto (31 500 netto).

Dla kosztu równego lub wyższego niż 34 000 zł brutto – kwota dotacji będzie równa wartościom wskazanym powyżej.

 

 

Pompa ciepła Powietrze – Woda : koszty kwalifikowane

 • Zakup pompy ciepła powietrze – woda (A+ lub A++) z osprzętem;
 •  Usługa montażu pompy ciepła – jeżeli oddzielnie;
 •  Zbiornik C.W.U. z osprzętem, zbiornik akumulacyjny, zbiornik buforowy;
Pompa ciepła klasy efektywności energetycznej A+ lub A++ dla temperatury zasilania 55 °C

 

 

Dotacja dla gruntowej pompy ciepła A++

dotacja czyste powietrze dla gruntowej pompy ciepła

Maksymalne koszty kwalifikowane: ok. 55 000 zł brutto (50 900 netto).

 

Dotacja dla kotłowni gazowej (nowe przyłącze)

dotacja czyste powietrze dla kotłowni gazowej

Maksymalne koszty kwalifikowane: ok. 20 000 zł brutto (18 500 netto).

 

Dotacja dla kotła gazowego (istniejące przyłącze)

dotacja czyste powietrze na kocioł gazowy

Maksymalne koszty kwalifikowane: ok. 16 500 zł brutto (15 300 netto).

 

Dotacja dla kotła pelletowego o podwyższonym standardzie

dotacja czyste powietrze na kocioł pelletowy

Maksymalne koszty kwalifikowane: ok. 22 000 zł brutto (20 400 netto).

Podwyższony standard: obniżona emisyjność cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3

 

Instalacja C.O. i C.W.U

Dotacja czystego powietrza na instalację co

Maksymalne koszty kwalifikowane: ok. 22 000 zł brutto (20 400 netto).

 

Instalacja C.O. i C.W.U. – koszty kwalifikowane

 • Zakup i montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji C.O.;
 • Wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej;
 •  Zakup i montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji C.W.U., w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do C.W.U. ;

 

 

Przykład nr 1

Pompa ciepła (A++): 38 000 zł brutto (35 200 netto)

Instalacja C.O. 22 000 zł brutto (20 400 netto)

bez kompleksowej termomodernizacji

przykład dotacji z czystego powietrza

Przykład nr 2

Kocioł gazowy: 16 500 zł brutto (15 300 netto)

Instalacja C.O. 22 000 zł brutto (20 400 netto)

bez kompleksowej termomodernizacji

porównanie dotacji czystego powietrza

Porównanie

porównanie dotacji

Czyste Powietrze – Pozostałe inwestycje

Realizując inwestycję obejmującą wymianę źródła ciepła klient ma możliwość uzyskania dotacji do innych działań, w tym:

 • Ocieplenie budynku (zewnętrzne, poddasze, dach, podłoga na gruncie); (50%/75%/100%)
 • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz bramy garażowej; (40%/70%/100%)
 • Montaż fotowoltaiki;
 • Rekuperacja (40%/70%/100%)
 
Do dofinansowania do ocieplenia budynku oraz wymiany stolarki można skorzystać wyłącznie dla budynków sprzed 31.12.2013 (złożenie wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych).

 

Prefinansowanie

Prefinansowanie w programie Czyste Powietrze to wypłata części lub całości dotacji przyznanej beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy.

 

Prefinansowanie dotyczy wyłącznie progu podwyższonego i najwyższego
Wypłata środków wykonawcy odbywa się w 2 transzach:
 • zaliczka wypłacana 14 dni od daty zawarcia umowy klienta z WFOŚIGW i nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem robót;
 • wypłata reszty kwoty po zakończeniu robót

 

Prefinansowanie

Zaliczka (pierwsza transza):

Wypłacana na konto wykonawcy w kwocie stanowiącej 50% kwoty dotacji. Musi być rozliczona poprzez wystawienie faktury zaliczkowej.

 

Druga transza:

Wypłacana w terminie 30 dni od złożenia przez klienta kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami.

Może być wypłacona na rachunek klienta, jeżeli opłacił samodzielnie drugą transzę wraz z wkładem własnym.

 

Prefinansowanie

Umowa: aby skorzystać z prefinansowania należy podpisać z klientem umowę, która będzie zawierać mniej innym:

 • Zakres realizowanej inwestycji;
 • Wyszczególnienie kwot za każdy rodzaj robót (netto i brutto);
 • Datę rozpoczęcia inwestycji;
 • Datę zakończenia inwestycji

 

Doświadczenie: działalność na rynku od co najmniej roku lub doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów programu Czyste Powietrze.

 

Czas na zrealizowanie inwestycji:

Bez prefinansowania:

Próg podstawowy: 30 miesięcy

Próg podwyższony: 30 miesięcy

Próg najwyższy: 36 miesięcy

 

Z prefinansowaniem:

Próg podwyższony: 18 miesięcy

Próg najwyższy: 18 miesięcy

 

 

 

Ulga termomodernizacyjna – dodatkowy bonus

Założenia:

Pompa ciepła powietrze-woda (A++) – 38 000 zł brutto (35.200 netto)

Klient opodatkowany według podstawowej stawki opodatkowania PIT – 12%

ulga termomodernizacyjna

 

Niezbędna dokumentacja dla klienta

Faktury i dokumenty rozliczeniowe

Poprawnie wystawiona faktura VAT;

 • Nazwisko wnioskodawcy
 • Adres zamieszkania oraz inwestycji (jeżeli jest inny)

Potwierdzenie zapłaty;

● Dokumentacja techniczna

Protokół odbioru robót wykonawcy;

● Etykieta efektywności energetycznej i karta produktu;

● Pozostała dokumentacja m.in:

 • protokół pierwszego uruchomienia,
 • protokół szczelności instalacji,
 • karta gwarancyjna