Dotacje do pomp ciepła – Ekopompaciepła

Dotacje do pomp ciepła

Pompy ciepła, jako energooszczędne, ekonomiczne i wysoce wydajne systemy ogrzewania domów w Polsce wciąż zyskują na popularności. Urządzenie OZE ma bardzo wiele zalet i jedną wadę, a jest nią cena. Oczywiście w wieloletniej perspektywie jednorazowa inwestycja okaże się mieć wysoką stopę zwrotu, jednak najpierw trzeba za nią zapłacić. Ile? Tu wszystko zależy od modelu, marki, wydajności urządzenia, jakości zastosowanych komponentów, funkcjonalności i innych czynników. Obecnie średnio za pompę trzeba zapłacić około 30tysięcy złotych, a w tym jest sama pompa, zasobnik, kolektor poziomy lub pionowy, pozostała część instalacji. Rozwiązaniem Twojego zmartwienia dotyczącego kosztów inwestycji są dotacje do pomp ciepła. Przyjrzymy się bliżej – na czym polegają i na jakie wsparcie finansowe możesz liczyć aktualnie.

Czym są dotacje na pompy ciepła?

W naszym kraju korzystanie z odnawialnych źródeł energii od kilku lat jest bardzo mocno propagowane. To zrozumiałe w kontekście wspólnej troski o dobro środowiska naturalnego, jakość powietrza, walkę z ociepleniem klimatu i innymi niekorzystnymi zmianami, jakie powoduje wydobywanie oraz spalanie paliw kopalnianych. Zachętą dla osób niezdecydowanych, jak również korzystających ze starych pieców tzw. kopciuchów są dotacje na pompy ciepła. To zarówno ogólnopolskie, jak i regionalne programy zakładające wsparcie finansowe osób, decydujących się na korzystanie z OZE. Oprócz dotacji, które są bezzwrotne i obejmują część inwestycji, dostępne są także nisko oprocentowane pożyczki. Warto na bieżąco śledzić programy w swoim regionie, ponieważ zazwyczaj czas przyjmowania wniosków jest krótki, dedykowany ograniczonej grupie beneficjentów, a środki szybko się wyczerpują.

Bezzwrotne dotacje na pompy ciepła

Najbardziej atrakcyjną formą wsparcia dla osób budujących dom lub wymieniających stary piec są dotacje. To bezzwrotne wsparcie z budżetu państwa lub Unii Europejskiej (Fundusz Modernizacyjny) dla osób, które zdecydują się zamontować pompę ciepła i ogrzewać dom w sposób zeroemisyjny. Celem najnowszego programu „Moje Ciepło” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest:

 • upowszechnienie pomp ciepła w domach jednorodzinnych,
 • zachęcenie konsumentów do korzystania z nowoczesnych i prostych w obsłudze systemów grzewczych,
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego,
 • zmniejszenie rachunków za ogrzewanie – szczególne oszczędności odczują właściciele pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych.

 

dotacje do pomp ciepła

Aby skorzystać z dotacji na pompę ciepła, trzeba spełnić wymogi przewidziane przez program. Chodzi tu m.in. o termin oddania obiektu do użytkowania, budowanie domów, które mają podwyższony standard energetyczny. Ważna informacja jest taka, że beneficjent najpierw płaci za pompę ciepła z własnych środków, a potem ubiega się o zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów na temat dotacji do pomp ciepła, skontaktuj się z nami. Mamy najświeższe informacje m.in. o trwających programach, w ramach których odbywa się przyjmowanie wniosków o bezzwrotne pożyczki w kwocie od 7 do 21 tysięcy złotych.

Nie przegap swojej szansy!

PROGRAM   –    MOJE CIEPŁO

Dotacje na zakup i montaż nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (cwu) z osprzętem, koszt transportu;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem, koszt transportu;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, koszt transportu;
 • dokumentacja (maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych):
  1. Koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku sporządzonego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr charakterystyki energetycznej budynków (o ile wymagane). Uwaga! Świadectwo należy sporządzić, w przypadku zmian rozwiązań technicznych/instalacyjnych w stosunku do zawartych w Projekcie budowlanym
  2. Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej niezbędnej dokumentacji geologicznej dla gruntowej pompy ciepła

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Kto może skorzystać:

 1. Osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego*.
 2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 3. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

* Nowy budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

·          

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.)

Forma dofinansowania:

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7 tys. zł w przypadku powietrznych pomp ciepła oraz 21 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

dotacje i dofinansowania do pomp ciepła

Więcej informacji  na stronie: https://mojecieplo.gov.pl/


RZĄDOWY PROGRAM DOTACJI CZYSTE POWIETRZE 2.0

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kto może skorzystać:

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Forma dofinansowania:

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania przy przedsięwzięciach nieobejmujących wymiany źródła ciepła mogą liczyć na wsparcie do kwoty 10 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 32 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 37 tys. zł.

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 60 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 67 tys. zł.

Więcej informacji  na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

KALKULATOR DOTACJI

Skorzystaj z przygotowanego przez NFOŚiGW specjalnego kalkulatora dotacji, który ułatwia wyliczenie kwoty przysługującego dofinansowania w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do wsparcia finansowego.

https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/