Dotacje i promocja

Przybij piątkę z NIBE

 

Promocją objęte są produkty NIBE zakupione przez Użytkowników w okresie od 01.01.2023r. do 30.11.2023r.

W ramach promocji NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. oferuje bezpłatnie 5-letnią gwarancję na:
 • powietrzne pompy ciepła NIBE:
  NIBE SPLIT  (NIBE AMS), NIBE S2125, NIBE F2120, NIBE F2040
 • gruntowe pompy ciepła NIBE:
  NIBE S1255, NIBE S1155, NIBE S1255 PC, NIBE S1155 PC, NIBE F1226, NIBE F1126, NIBE F1245, NIBE F1145, NIBE F1245 PC, NIBE F1145 PC
 • wentylacyjne pompy ciepła:
  NIBE F370, NIBE F470, NIBE F730, NIBE F750

Na 5-letni okres gwarancji składa się 3-letnia gwarancja podstawowa oraz 2-letnia gwarancja dodatkowa, której koszt pokrywa firma NIBE-BIAWAR.

 

KILKA KROKÓW DO UZYSKANIA 5-letniej GWARANCJI

 1. W terminie od 01.01.2023 do 30.11.2023 DOKONAJ ZAKUPU pompy ciepła NIBE i zachowaj dowód zakupu
 2. W terminie od 01.03.2023 do 30.11.2023 ZAREJESTRUJ SIĘ za pomocą  formularza rejestracyjnego na stronie http://szwedzkapromocja.pl/
 3. E-mailem otrzymasz KUPON potwierdzający przystąpienie do promocji
 4. ZAINSTALUJ pompę ciepła NIBE i dokonaj pierwszego uruchomienia przez Autoryzowanego Serwisanta / Instalatora
 5. WYPEŁNIJ kupon promocyjny i kartę gwarancyjną
 6. W ciągu 14 dni* od pierwszego uruchomienia  (jednak nie później niż do 31.03.2024r.)  ODEŚLIJ wypełniony Kupon Promocyjny wraz z dowodem zakupu i Protokołem Pierwszego Uruchomienia za pomocą formularza rejestracyjnego pompy ciepła, zawartego w zakładce REJESTRACJA POMPY CIEPŁA na stronie:  www.nibe.pl/serwis.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do nas  600 701 100

Więcej informacji na stronie: http://szwedzkapromocja.pl/

 


PROGRAM   –    MOJE CIEPŁO

Dotacje na zakup i montaż nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (cwu) z osprzętem, koszt transportu;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem, koszt transportu;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, koszt transportu;
 • dokumentacja (maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych):
  1. Koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku sporządzonego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr charakterystyki energetycznej budynków (o ile wymagane). Uwaga! Świadectwo należy sporządzić, w przypadku zmian rozwiązań technicznych/instalacyjnych w stosunku do zawartych w Projekcie budowlanym
  2. Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej niezbędnej dokumentacji geologicznej dla gruntowej pompy ciepła

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Kto może skorzystać:

 1. Osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego*.
 2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 3. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

* Nowy budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.)

Forma dofinansowania:

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7 tys. zł w przypadku powietrznych pomp ciepła oraz 21 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

 

Więcej informacji  na stronie: https://mojecieplo.gov.pl/

 


 

RZĄDOWY PROGRAM DOTACJI CZYSTE POWIETRZE 2.0

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kto może skorzystać:

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Forma dofinansowania:

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania przy przedsięwzięciach nieobejmujących wymiany źródła ciepła mogą liczyć na wsparcie do kwoty 10 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 32 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 37 tys. zł.

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 60 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 67 tys. zł.

 

Więcej informacji  na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

 

KALKULATOR DOTACJI

Skorzystaj z przygotowanego przez NFOŚiGW specjalnego kalkulatora dotacji, który ułatwia wyliczenie kwoty przysługującego dofinansowania w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do wsparcia finansowego.

 

https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

 


 

Oszczędzaj na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera!